Յօդուածներ

Ղեկավարելը դիւրին գործ չէ

Ղեկավարելը դիւրին գործ չէ

Ղեկավարութիւնը ինքնանպատակ չէ, ոչ ալ փոքրաթիւ անձերու մենաշնորհը: Անիկա կոչուած է ծաոայելու ժողովուրդին, ըլլալու անոր հետ եւ անոր համար։ Ղեկավարը...

«Պիտի Շարունակեմ Ապրիլ»

«Պիտի Շարունակեմ Ապրիլ»

Կիպրոսի յատկանշական երեւոյթներէն մէկը իր ճաշարաններն են: Զանոնք կարելի է նկատել երկրի ազգային-մշակութային պատկերներէն,  եւ որոնք կը կոչուին «թաւերնա»: Այս...

Քիչ մը հայերէն

Քիչ մը հայերէն

Ընդունեցի՞, թէ՞ ընդունեցայ Ձեզմէ աղէկ չըլլայ, ունիմ պատուական բարեկամ մը, որ աւելի քան 40 տարի է կը գրէ այս զոյգին...

Լիբանանեան Բանակին Մէջ

Լիբանանեան Բանակին Մէջ

Նախքան Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը, երկրորդական վարժարաններու վերջին երկու տարիներուն, տղաքը կը հետեւէին լիբանանեան բանակի դասընթացքներուն, իսկ աւարտական տարին երեք շաբաթով...

Page 1 of 43 1 2 43

ՕԴԵՐԵՒՈՅԹ